Kirjakovski.mk
Удобноста на слугувањето

Удобноста на слугувањето

Да се мисли со својата глава или не – прашање е сега! Оваа варијација на Хамлетовата дилема има за цел да ја сумира главната теза на колумнава – дека и состојбата на немислење може да те доведе до пријатен, удобен, здебелен живот. Иако уште од забавиште нѐ убедуваат дека треба да учиме, да го осознаваме светот и стекнуваме разни вештини, „критички да размислуваме“ под премисата дека тоа ќе ни овозможи поголем успех во животот, сепак сведоци сме дека многумина откриле еден далеку поедноставен начин за лесничко виреење – да бидат слепо послушни и да слугуваат....

септември 22, 2022