Kirjakovski.mk
Научниот стерилитет во Македонија

Научниот стерилитет во Македонија

Медицинскиот стерилитет се дијагностицира кога една двојка не може да зачне потомство во рок од една година, се разбира, без употреба на контрацептивни средства. Македонскиот научен стерилитет е состојба во која земјата и после скоро триесет години независност не произвела повеќе од две меѓународно признаени научни списанија со фактор на влијание. Факторот се дефинира како просечен број на цитирани документи во едно списание за дадена година, пресметан врз основа на бројот на објавени документи во тоа списание во претходните две години (математичкиот израз на дефиницијата може да го видите во додатокот на самиот крај од статијава)....

октомври 2, 2020