Kirjakovski.mk
Јапонските џиновски стршлени

Јапонските џиновски стршлени

Со секоја нова генерација, предаторите еволуираат и стануваат подобри во тоа што се најдобри – ловењето. Од друга страна, пленот станува поспособен да се брани и преживува. Балансираната ко-еволуција се јавува кога два вида се наоѓаат на исто поднебје и имаат доволно време да развијат стабилни стратегии едни кон други. Понекогаш овој баланс е нарушен, најчесто поради наглото појавување на нов вид во областа и недостатокот од време за адаптација, било да се работи за новодојдениот вид или видовите кои веќе станале автохтони....

август 10, 2020